Looshi & jäsenyys

Lucifer-looshi on Azazelin Tähden loosheista ensimmäinen. Se on perustettu 14.10.2011 Helsingissä.

Looshin painottama aspekti on Valkea: väri, joka Polkujen Kirjan rakenteessa vertautuu Luciferiin eli Valontuojaan, jolla nimellä aamutähti Venus tunnetaan. Valkea painottaa Venus-planeetan tavoin työssään kauneutta, puhtautta, kirkkautta ja yhdistävyyttä. Lucifer-looshin ideana on “yhdistää totuuden ja rakkauden alaisuudessa” (–Azazelin Tähden perustuskirja) paitsi erilaisia esoterian muotoja, myös eksoteerista kulttuuria esoteeriseen, ja päin vastoin. Lucifer-looshi on kiinnostunut kulttuurista osana esoteerista, inhimillistä, universaalia henkistymisen ja sielukkuuden pyrkimystä, ja tämän kautta se toimii myös yhdistämällä kulttuurisia rakenteita okkulttiseen tutkimukseen.

Tässä työssään Lucifer-looshi on kosmopoliitti sen sijaan että se olisi sisäänpäinvetäytyvä, ja pyrkii järjestämään myös ulkopuolisille avoimia keskustelutilaisuuksia ja lukupiirejä. Tästä avoimuudestaan huolimatta looshin toiminta on aina ensisijaisesti Azazelin Tähden esoteeriseen käytäntöön painottunutta, ja siten sen etiikan alaisuudessa työskentelevää. Kulttuuriset ja yhteisölliset rakenteet ovat sen työssä mukana esoterian ehdoilla, ei päinvastoin.

Looshi kokoontuu kerran kuukaudessa Helsingin keskustan alueella. Kokoukset ovat viikonloppuisin, ja niihin tulee ilmoittautua etukäteen. Mukaan ovat tervetulleita jäsenet kaikista Azazelin Tähden loosheista aina, vierailijat harkinnanvaraisesti.

Looshia ohjaavat yhdessä fratres Nefastos ja Beshiira. Beshiira hoitaa myös looshin akolyytin virkaa.

* * *

Looshin meditatiivinen symbolikuva, embleemi, on seuraavanlainen: Enkeli Lucifer kumartuu asettamaan kirkkaan kruununsa jumalten ja ihmisten maailmaa yhdistävälle sateenkaarisillalle, palvellakseen siten korkeinta totuutta ja syvintä merkitystä (“Jumalaa”) ihmiskunnan auttamisen kautta.

* * *

Jäsenyys: Ohjaajilta voi kysyä enemmän looshin toiminnasta veljeskuntasähköpostien kautta (beshiira[at]azazel.fi, nefastos[at]azazel.fi). Looshiin haetaan Azazelin Tähden yhteiseen postilokeroon lähetetyllä kirjeellä (ks. yleinen ohjeistus jäsenhakemukseen sisällytettäviksi asioiksi). Jäsenillä ei ole velvollisuutta osallistua looshikokouksiin, joskin osallistuminen ainakin aika-ajoin on kannustettavaa, ja kokonaan passiiviset jäsenet tullaan erottamaan looshista. Jäseniltä edellytetään täysi-ikäisyyttä ja Azazelin Tähden eettisen ja henkisen ideaalin hyväksymistä. Jäsenyys on maksutonta.

LUCIFER-LOOSHI
AZAZELIN TÄHTI
PL 209
33101 TAMPERE